Üdvözlünk az Magyar Kurír - Új Ember könyvesboltjában

Online Könyváruház

Kosár | 0 termék

Impresszum

Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág, előfizethető a kiadónál, a Hírker Rt.-nél és alternatív terjesztőknél
Nyomás: Pharma Press Kft • Ügyvezető: Dr. Dávid Ferenc
ISSN 0133-1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.

Főszerkesztő és felelős kiadó: Kuzmányi István

Vezető szerkesztő: Baranyai Béla

Lapszerkesztő: Körössy László
Szerkesztőség: Bókay László, Fábián Attila, Kiss Péter, Pallós Tamás
Olvasószerkesztő: Koditek Bernadett • Korrektor: Kállay Sarolta
Tördelés: Bukovszki Antal, Mészáros Ákos
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. • Tel.: 317-3933
ujember.hu • e-mail:  ujember@ujember.hu

Könyvesbolt: (06-1) 266-0845, konyvesbolt@ujember.hu
Hirdetésfelvétel: (06-1) 317-3933, hirdetes@ujember.hu
Előfizetés, terjesztés: (06-1) 235-0484, (06-1) 633-3132 terjesztes@ujember.hu
Bankszámlaszám: 10700732-68366180-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Előfizetési díjak: Új Ember: negyed évre: 3900 Ft, fél évre: 7740 Ft, egy évre: 15 360 Ft.
Többpéldányos megrendelés esetén 195 Ft/példány.
Előfizethető külföldről is, átutalással a CIB Bank Zrt.-nél (H–1027 Budapest, Medve u. 4–14.) vezetett IBAN: HU 24 10700732-68366180-51100005 sz. számlán, Swift-kód: CIBHHUHB. 
Éves előfizetési díj külföldről, átutalással: 180 euró vagy 250 USD.


Az Új Ember hetilap digitális változata előfizethető: digitalstand.hu